Wizy

Z dniem 01.06.2007 weszla w zycie Umowa miedzy Wspólnota Europejska a Federacja Rosyjska o ulatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej.

Od dnia 01.01.2008 przestaje obowiazywc zwolnienie z posiadania wizy tranzytowej na przejazd przez terytorium Bialorusi.

Od dnia 01.01.2008 przy skladaniu wniosku wizowego wymagane jest dolaczenie polisy ubezpieczeniowej na okres pobytu (czasu trwania wizy) na sume ubezpieczenia min. 30.000,00 EUR.

 

DOKUMENTY

W celu uzyskania wizy do Federacji Rosyjskiej nalezy zlozyc w B.P. ALEX nastepujace
dokumenty:
– wypelniony formularz wizowy (dostepny w Biurze Podrózy ALEX)
Uwaga: od 07.04. 2010 r obowiazuja nowe formularze wizowe, prosimy wypelniac drukowanymi, czarnym atramentem/
- jedno zdjecie (formatu paszportowego);
- paszport (waznosc paszportu min. 6 miesiacy, wymagane 2 wolne, sasiadujace strony na
wklejenie wizy);
– polisa ubezpieczeniowa na okres pobytu (czas waznosci wizy), na sume
ubezpieczenia minimum 30.000,00 EUR (mozliwosc wykupienia w B.P. ALEX polis Towarzystwa
Ubezpieczen EUROPA)
- dokumenty potwierdzajace cel podrózy oraz okres zamierzonego pobytu:
a) dla wizy zwyklej – pisemny wniosek strony zapraszajacej poswiadczony przez
stosowne organy
b) dla wizy turystycznej – umowa dotyczaca swiadczenia uslug turystycznych (voucher
turystyczny) i potwierdzenie obslugi turysty zagranicznego przez organizacje
prowadzaca dzialalnosc turystyczna;
Przy ubieganiu sie o wize roczna, wielokrotna wymagane jest otrzymanie i skorzystanie przynajmniej
jednej wizy w roku poprzednim /wiza w paszporcie lub zalaczyc ksero przy nowym paszporcie/.
Dla osób niepelnoletnich jadacych bez opiekuna prawnego wymagana jest notarialna zgoda obojga
rodziców /opiekunow prawnych/ na wyjazd, tlumaczone przez tlumacza przysieglego na jezyk rosyjski.
Od obywateli innych krajow wymagane jest ksero karty stalego pobytu lub zameldowania w Polsce
SKLADANIE I ODBIÓR DOKUMENTÓW w B P ALEX
Biuro Podrózy ALEX jest czynne od Poniedzialku do Piatku w godz. 09:00 – 17:00,
w Soboty 09:00 -13:00
Dokumenty do biura ALEX nalezy zlozyc najpózniej w kazdy piatek (do godz. 16.00)
Odbiór dokumentów w kazdy piatek i kolejne dni pracy biura :
- dla trybu zwyklego - po 3 tygodniach od zlozenia wniosku w Konsulacie
- dla trybu pilnego – po 2 tygodniach od zlozenia wniosku w Konsulacie Urzedy

Konsularne Federacji Rosyjskiej rozpatruja wnioski o wydanie wizy w ciagu 10 dni kalendarzowych z
zastrzezeniem wydluzenia terminu do 30 dni w razie koniecznosci przeprowadzenia dokladniejszej analizy
wniosku. W naglych przypadkach termin na podjecie decyzji w sprawie wniosku wizowego moze zostac
skrócony do 3 dni roboczych lub mniej

OPLATY

Wraz z dokumentami nalezy wniesc w kasie naszego biura oplate wizowa zgodnie z cennikiem wraz z
oplata za posrednictwo, która wynosi: - 100 zl od osoby doroslej, od dziecka (do 16 lat) - 50 zl od osoby.
Voucher turystyczny – 100 zl od osoby + przesylka kurierska 70 zl / dwie strony/

W przypadku odmowy wydania wizy oplata za posrednictwo nie ulega zwrotowi.
Cennik oplat za rozpatrzenie wniosku wizowego
(aktualizacja cennika z dnia 21.09.2011r)
Rodzaj wizy Tryb zwykly Tryb pilny
Na zaproszenie - jednokrotna, wielokrotna
Turystyczna
Tranzytowa
155 Pln 310 Pln
Do pracy (rabota po najmu) jednokrotna 190 Pln 350 Pln
Na zaproszenie prywatne-jednokrotna 190 Pln 350 Pln